fekete macska

21 meghökkentő történelmi tény

Összegyűjtöttem 21 olyan történelmi tényt, mely első hallásra talán túlzónak hat, de mégis igaz.

1. I. Ibrahim (Őrült Ibrahim) oszmán szultán elrendelte, hogy 280 ágyasát fojtsák bele a tengerbe, miután egyikük egy másik férfival hált.

2. A középkorban számos embert végeztek ki boszorkányság miatt, egy antropológus szerint számuk elérhette akár a 600.000 főt is.

3. Évente kislány gyermekek tízezreit hagyják magukra Kínában, mivel az ország az egygyermekes családmodellt preferálja, s a szülők fiú gyermeket szeretnének megtartani.

4. A 19. század közepe előtt gyakori volt, hogy a műfogsorokat elhunyt katonák szájából kivett fogakból készítették.

5. Az aztékok embereket is feláldoztak isteneiknek. 1487-ben 20000 embert mészároltak le, áldozatul a Tenochtitlanban található templom felszenteléséhez.

6. A jégkorszak bretonjai halottak koponyáit használták korsónak.

7. IX. Gergely pápa a macskákat az ördögimádathoz társította. Ezután egész Európában tömegesen irtották ezeket az állatokat. A macskák hiánya aztán magával vonta a patkányok tömeges elszaporodását, amelyek nagyban hozzájárultak a pestis terjesztéséhez. A 14. századi nagy pestisjárványban a becslések szerint Európa lakosságának 30-60% meghalt, kb. 75-200 millió ember.

8. Az aztékokhoz hasonlóan a maják is használtak emberáldozatot. Az áldozat során gyakran kitépték a még élő ember mellkasából annak szívét, s ezt ajánlották fel az isteneik számára.

9. 1212-ben egy István nevű pásztorfiú tűnt fel a francia király, II. Fülöp Ágost udvarában, s állítása szerint isteni sugallatra gyermekekből álló sereget kellett felállítania a Szentföld felszabadítására. A király elzavarta, de a fiú prédikációi hatalmas sikert arattak, így országos körútja során a szülők mintegy 30000 gyermeket küldtek seregébe. A seregből már indulása után is számos gyerek elszökött, míg a hajókra szállókról később jó ideig nem érkezett hír. Majd 20 évvel később egy pap azt állította, hogy ő a gyerekekkel volt, mikor 2 hajójuk elsüllyedt, a többi hajót pedig a szaracénok fogták el, s a gyerekeket rabszolgának adták el.

10. István csapatgyűjtő körútja után nem sokkal Németországban is feltűnt egy fiú, őt Miklósnak hívták. Az ő célja nem harc volt, hanem a Szentföldet uraló hitetlenek megtérítése. Az összegyűlt mintegy 20000 fő két útvonalon indult a tenger felé. Az első csoport egy részét Genovában családok fogadták magukhoz, a másik felét Palesztinába tartó hajók vitték magukkal. A másik csoport egy része szintén elhajózott Palesztina felé, másik részük hazaindult, de alig tértek vissza néhányan. Miklóst a pápa is fogadta, majd hazaküldte, de a fiú sohasem érkezett meg otthonába. A felzaklatott szülők nyomására Miklós apját kiáltották ki bűnbaknak, akit fel is akasztottak. A legújabb kutatások szerint sem a francia, sem a német gyermeksereg sem indulhatott útnak a fenti formában: Gyermekek keresztes hadjárata

11. Az ókori Egyiptomban a szolgákat mézzel kenték be, hogy inkább ők vonzzák a legyeket, s a fáraót ne zaklassák a bogarak. A szolgák sora amúgy sem volt túl fényes akkoriban, mivel gyakran, ha meghalt egy fáraó, vele együtt eltemették az összes szolgáját, háziállatát és ágyasát is.

12. Az 1444-ben íródott The Tale of Two Lovers (kb. Két szerelmes meséje) volt a 15. század egyik bestsellere. A történet az olaszországi Siena városában játszódik, a két szerelmes főszereplő pedig Lucretia, egy házas asszony és Euryalus. A latin nyelvű könyvet Aeneas Sylvius Piccolomini írta, akit 1458. augusztus 19-én II. Pius néven pápává szenteltek.

13. A 19. században feltalálók szabadalmaztattak egy olyan koporsót, melyben a tévedésből eltemetett tetszhalottak jelezni tudták volna a tévedést. A felszínről egy cső vezetett a szabadalom tervein a koporsóba, melynek segítségével a még élő ember kezelni tudta volna a felszíni jelzőeszközt.

A biztonsági koporsó segít a tetszhalottak jelzésére

14. Az 1861 és 1865 között dúló Amerikai Polgárháborúban megközelítőleg 750000 katona esett el, amely kb. 2,5%-át jelentette Amerikának abban az időben. A háború máig a legtöbb amerikai áldozattal járó háború az USA történetében.

15. A középkorban gyakori volt az istenítélet, ennek egyik példája volt, hogy a megvádolt személynek forrásban lévő vízbe kellett merítenie a kezét. Ha a kéz sértetlen maradt, azt isteni jelnek vélték az ártatlanság bizonyítására. A középkorban amúgy állatokat is gyakran bíróság elé állítottak, s az ítélet gyakran a halál volt.

16. A japán szamurájok gyakran a seppuko néven ismert öngyilkosságot követték el, ha a fogságba esés várt rájuk. A folyamat során a hasukba döfték a kardjukat, s gyakorlatilag kizsigerelték magukat.

17. Sztálin 1929 és 1953 között volt a Szovjetunió ura, ezen időszak alatt a becslések szerint 20-60 millió ember halála köthető közvetlenül vagy közvetve a cselekedeteihez.

18. 1525 és 1866 között kb. 12 és fél millió embert raboltak el Afrikából, s adtak el rabszolgának az Egyesült Államokban, Dél-Amerikában és a Karibi-térségben.

19. Az európaiak megjelenésével az Újvilág 1500-ban még 12 milliósra becsült őslakossága 1900-ra 237000 főre csökkent.

20. 1849-ben piacra dobták Amerikában a Mrs. Winslow’s Soothing Syrup nevű gyógyszert, melyet nagyon hatásosnak tartottak a síró csecsemők lenyugtatására, illetve a fogzó kicsik csillapítására. Az USÁ-ban és Egyesült Királyságban széles körben reklámozott szer morfint tartalmazott, s egészen 1930-ig forgalmazták.

original-6352-1395768069-11

21. A reneszánszkori Velencében egy erőszakot tévőnek kétféle büntetési lehetőséget kínáltak. Az első szerint börtönbe mehetett és büntetést kellett volna fizetnie, a másik szerint feleségül kellett vennie a megerőszakolt nőt. A férfi a házasságot választotta.

Még szintén kedvelheted...